Fredag 14 maj 2021

Första stegen mot bättre markstruktur

INFORMATION. Genom att gräva en grop och undersöka hur jorden ser ut på olika nivåer i marken, så får man direkt information om hur den fungerar som växtplats för grödan. Bild: Jordbruksverket/ Joakim Hermansson
INFORMATION. Genom att gräva en grop och undersöka hur jorden ser ut på olika nivåer i marken, så får man direkt information om hur den fungerar som växtplats för grödan. Bild: Jordbruksverket/ Joakim Hermansson

Den 12 maj är markstruktur i fokus på ett webbinarium där Jordbruksverket och SLU presenterar den nya appen ”Hur mår min jord?” – ett stöd för att undersöka, vårda och förbättra markstrukturen.

Flera nederbördsrika höstar och torkan 2018 har gett mer fokus på betydelsen av markvård, att underhålla sin dränering och hålla jorden i god struktur. Många lantbrukare vill nu ha bättre koll på sin jord och hitta åtgärder för att gynna markstrukturen och undvika att förstöra den.

– Det är väldigt positivt att intresset för markstruktur och markvård ökar. Mitt första råd är att kliva ur traktorn, sätta spaden i jorden och gräva en grop. När du börjar undersöka hur jorden ser ut får du direkt information om hur den fungerar som växtplats för grödan, säger Jordbruksverkets Anna Bjuréus i ett pressmeddelande.

Enkelt verktyg

Jordbruksverket har tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet tagit fram appen ”Hur mår min jord?”, där målet är att erbjuda ett enkelt och användarvänligt verktyg för alla som är intresserade av att studera sin odlingsmark.

– Vi hoppas att lantbrukare, studenter och rådgivare ska inspireras till att på ett handfast och enkelt sätt lära sig mer om markstruktur och hur jorden mår. Appen ger också tips om förbättrande åtgärder och möjlighet att återkomma till en plats för att följa upp och utvärdera det man gjort, säger Kerstin Berglund, SLU.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet