Måndag 19 april 2021

Fortsatt hög risk för fågelinfluensa

 VIKTIGT. På fler fjäderfäanläggningar i Sverige har fågelinfluensan konstaterats. Det är alltså viktigt med ett fortsatt skydd mot smittan.
 VIKTIGT. På fler fjäderfäanläggningar i Sverige har fågelinfluensan konstaterats. Det är alltså viktigt med ett fortsatt skydd mot smittan.

Fågelinfluensa har nyligen konstaterats på fler fjäderfäanläggningaroch det är viktigt att fortsatt skydda sina fåglar mot smitta. 

Jordbruksverket har upprättat restriktionsområden på 10 kilometer runt de drabbade gårdarna i Linköpings kommun och Skurup där särskilda restriktioner gäller. Förra veckan drabbades även en hobbyhönsbesättning i Ale kommun, inga restriktionsområden kring den gården har satts upp.

– Det här är det största utbrott vi har haft av fågelinfluensa i Sverige den här säsongen och det är inte läge att slappna av ännu. Det är oerhört viktigt att fortsatt skydda sina fåglar, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Fortsatt hög smittrisk i landet 
Det varierar från år till år vilka varianter av influensa som cirkulerar bland vilda fåglar och hur omfattande smittan är. Det nu pågående utbrottet i Europa är mycket omfattande med många fall på vilda fåglar och många drabbade tamfjäderfäbesättningar. Tamfjäderfän smittas genom direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar och när smittan introducerats till tamfjäderfä kan spridning också ske mellan anläggningar.

– Vi hittar fortsatt positiva fall bland vilda fåglar och fallen på tamfjäderfän i Östergötland och Västergötland visar att smitta förekommer i områden där vi ännu inte hittat fall på vilda fåglar. Fåglarnas vårflytt är på gång och det kommer att innebära fortsatt hög smittrisk och även risk i områden längre norrut i landet. Undersökningar vi har gjort av virus tyder på flera olika introduktioner från vilda fåglar samt spridning mellan hus inom stora anläggningar, men vi har ännu inga tecken på spridning mellan tamfjäderfäbesättningar, säger Maria Nöremark, tillförordnad biträdande statsepizootolog hos Statens veterinärmedicinska anstalt i ett pressmeddelande.

Skydda sina fåglar mot smitta

Djurägare i hela landet uppmanas vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, minskad foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Inom restriktionsområden i Sverige gäller skyddsnivå 3 vilket innebär skärpta krav kring att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot vissa transporter och förflyttningar. I övriga Sverige gäller fortfarande skyddsnivå 2, det är viktigt att fortsatt skydda sina fåglar mot smitta och följa de restriktioner som gäller.

Enligt Livsmedelsverket finns ingen risk att äta kyckling eller ägg.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Digitala hjälpmedel ska rädda välfärden Anna-Karin lever sin lantliga dröm med åsnor Alla hästar ska registreras Vill bygga stor anläggning för biogas Kundernas val styr mjölkbondens vardag Födda 1956 och tidigare vaccineras i Västra Götaland Monica slår ett slag för röjsågen Djurskyddskontrollen har påverkats av pandemin Fler positiva till att etablera naturreservat Arla bjuder in till hoppfyllt kosläpp