Måndag 21 september 2020

Fortsatt utredning om 24-åringars tandvård

Förslaget att ta bort fri tandvård för 24-åringar återremitterades på tisdagen av regionfullmäktige i Västra Götaland.

Den fria barn- och ungdomstandvården i Västra Götalandsregionen förlängdes 2008 och har  successivt utökats till och med det år man fyller 24 år. Fri tandvård till de som är äldre än 23 år har efter lagändring 2017 varit ett regionalt beslut.

Regionstyrelsen har föreslagit att Västra Götalandsregionen ska anpassa sitt erbjudande om fri tandvård till unga till den nationella nivån och därmed ta bort den fria tandvården för 24-åringar.

Men så blev det inte på regionfullmäktige på tisdagen. Efter votering om att avgöra ärendet, beslutade regionfullmäktige att återremittera ärendet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet