Fredag 27 maj 2022

Fri tandvård för 24-åringar upphör

Från och med 1 januari nästa år kommer Västra Götalandsregionen inte längre erbjuda fri tandvård för 24-åringar. Det beslutade regionfullmäktige på tisdagen.

Den fria barn och ungdomstandvården i Västra Götalandsregionen förlängdes 2008, och har därefter successivt utökats till och med det år en individ fyller 24 år.

2017 infördes genom lagändring en nationell förlängning till och med 23 år. Fri tandvård till de som är 24 år har därefter varit ett regionalt beslut.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet