Fredag 22 januari 2021

Friluftslivet är kanske viktigare än någonsin

De var tvungna att ställa in förra årets Nattvandring, men nu laddar Friluftsfrämjandets lokala avdelning på Kinnekulle för en ny säsong – i friluftslivets tecken.

I coronapandemins spår har många av oss svenskar börjat tillbringa mer tid utomhus – helt i linje med Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Efterfrågan på aktiviteter i det fria är också stor, vilket exempelvis har fått turistbolaget Destination Läckö-Kinnekulle att släppa en karta över både grillplatser och vindskydd i kommunerna Lidköping och Götene.

Även andra aktörer vittnar om ett ökat intresse kring utomhusaktiviteter.

Viktigare än någonsin

En sådan aktör är den ideella organisationen Friluftsfrämjandet, där de också lyfter fram fördelarna med att vistas utomhus.

På främjandets webbplats konstaterar generalsekreteraren Lars Lundström till och med att friluftslivet kanske aldrig varit så viktigt som det är just nu.

Han vill dessutom se naturen som ett slags tryggt rum med plats för bland annat möten, motion och lek.

Ett tydligt mönster

Lundström får också medhåll från den lokala verksamheten här i Skaraborg.

– Intresset för Friluftsfrämjandet är stort över lag. Vi är visserligen en ganska liten avdelning, men märker att fler söker sig till oss, berättar Ulrika Persson som är ordförande för lokalavdelningen Kinnekulle.

Hon ser även ett tydligt mönster när det kommer till de nya medlemmarna.

– Det är många föräldrar med barn som har en önskan att göra något tillsammans.

Olika aktiviteter

Ulrika kan dock förklara att det ökande intresset inte enbart kan tillskrivas coronapandemin, utan är något som pågått ett tag

– I vår avdelning är vi i nuläget runt 120 medlemmar och medlemsantalet i Friluftsfrämjandet har ökat under flera år, men speciellt nu under det senaste året.

Som medlem erbjuds du olika aktiviteter, som kan variera lite beroende på vad den aktuella avdelningen klarar av att genomföra.

Tvingades ställa in

För Ulrika och hennes vänner har pandemin också satt sina tydliga spår bland aktiviteterna.

– Vi tvingades ställa in Nattvandringen, vilket är vårt största arrangemang och som lockar omkring 3 000 besökare.

Och hon fortsätter:

– Vi är osäkra på om vi ska lyckas genomföra vandringen i år, men vi planerar för att den ska bli av och sedan får vi se hur det går.

Cykla under våren

Även om det går att se en viss osäkerhet kring själva huvudnumret, så kan Ulrika garantera att det under 2021 kommer att hända en hel del i avdelningen som har sin bas på just Kinnekulle.

– Barnverksamhet med Skogsmulle och Knytte är på gång, Sedan har vi våra söndagsvandringar som riktar sig till vuxna och där det vandras på olika platser, säger hon och avslöjar en nyhet.

– I Götene kommun finns det speciella spår för de som vill åka mountainbike. Och vi har planer på att få igång någon form av grupp som ska cykla under våren.

Fakta: Friluftsfrämjandet

* Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen.

* I 128 år har Friluftsfrämjandet värnat allemansrätten och främjat friluftslivet.

* Med över 100 000 medlemmar, 7 000 ledare, 300 lokalavdelningar, verksamhet i 500 förskolor och skolor, och skidskola i 80 skidbackar är Friluftsfrämjandet Sveriges största friluftsorganisation.

* De friluftsgrenar som Friluftsfrämjandet främst skapar äventyr/aktiviteter inom är: vandring, paddling av kajak och kanadensare, klättring, långfärdsskridsko, längdskidor, mountainbike, naturparkour, skidor utför – inklusive snowboard, Skogsmulle samt Vildmarksäventyr.

Källa: Friluftsfrämjandet

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet