Onsdag 26 september 2018

Friskoleelever klarar sig sämre på högskolor

Elever från fristående gymnasier klarar sig sämre på högskolan än elever från kommunala gymnasier, trots att de har högre betyg, enligt en undersökning från Skolverket.

Skolverket har undersökt hur övergången från gymnasiet till högskolan går för elever som studerar vidare direkt.

Resultatet visar att olika elevgrupper klarar sig olika bra. Elever från kommunala gymnasieskolor klarar första året på högskolan något bättre, än elever från friskolor. Trots att eleverna på kommunala skolor har något lägre betyg.

Denna skillnad finns bland eleverna oavsett vilket gymnasieprogram de har gått. Exempelvis var det 61 procent av studenterna från friskolor som klarade minst tre fjärdedelar av högskolepoängen. Bland eleverna från kommunala gymnasium hade 66 procent av studenterna klarat samma gräns.

– Oavsett vilken gymnasieutbildning man gått, vilken betygsnivå man har eller vilken utbildning man väljer på högskolan så kvarstår den här skillnaden mellan fristående och kommunala skolor. Det var överraskande för oss att det fick sånt genomslag, säger Torun Rudin, chef för gymnasieenheten på Skolverket, säger Torun Rudin, chef över gymnasieenheten på Skolverket.

– Det vi sett i flera studier är att det finns en tendens för fristående skolor att sätta lite högre betyg på elever än i kommunala skolor. Men vi har inte underlag för att kunna bedöma vad den skillnaden beror på, tillägger hon.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
  • vastaspojken

    En sak borde vara klar nu! Om elever från privata gymnasier klarar sig sämre på högskolan än elever från kommunala diton, trots att de privata gymnasisterna har HÖGRE betyg, står det väl klart att betyget är en dålig mätare på skolans kvalité! Dags att se över betygsättning och betygssystem? Betygsinflationen är lätt att förstå. Eleven är en påse pengar. För att få pengar måste många elever välja just min skola! Därför måste skolan vara populär! Alla, lärare, föräldrar, elever, skolans ägare vill ha höga betyg. Den här undersökningen borde åtminstone göra slut på diskussionen om vinsterna i privata skolföretag. De verkar sannerligen behöva prioritera undervisningens kvalité, framför vinster!