Onsdag 26 september 2018

Fullbokat när Skaraborg ska diskuteras

Vara konserthus.
Vara konserthus.

Många vill diskutera Skaraborgs framtid.
Det är redan fullbokat när Skaraborgs kommuner den 26 januari bjuder in till gemensamma framtidsdiskussioner för beslutsfattare i politik och näringsliv.

– Det visar att det finns ett uppdämt behov för alla beslutsfattare att träffas och kunna diskutera Skaraborgs framtid tillsammans, säger Per-Olof Hermansson på Kommunalförbundet Skaraborg som är arrangör.

-Någon liknande mötesplats har inte funnits tidigare, det har alltid varit uppdelat på antingen offentlig sektor och näringsliv var för sig eller i enskilda kommuner. Nu får alla en möjlighet att gemensamt ta sig an framtidens utmaningar.

Temat för den första Skaraborgsdagen är tillväxt. Samtliga kommuner i Skaraborg deltar och bjuder själva in det lokala näringslivet med målet att göra fördelningen så jämn som möjligt.

– Vårt mål är att skapa en attraktiv, årligen återkommande mötesplats för beslutsfattare inom offentlig verksamhet och näringslivet i Skaraborg, säger Per-Olof Hermansson. Med det här mottagandet har vi alla förutsättningar för att göra dagen till en tradition.

Konferensen hålls på Vara konserthus.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer