Tisdag 28 september 2021

Fylla bakom de flesta olyckor på elspark

Foto: Michel Grolet/Unsplash
Foto: Michel Grolet/Unsplash

Majoriteten av elsparkcykelolyckorna sker nattetid, oftast på helger och 54,4 procent av de som var inblandade i olyckor hade druckit alkohol innan. Enbart 9,9 procent använde hjälm vid olyckstillfället. Det visar en ny undersökning som Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, har tagit del av.

Studien är genomförd som ett examensarbete på Sahlgrenska universitetssjukhuset. 127 patienter sökte vård vid akutmottagningarna på Sahlgrenska sjukhuset och Mölndals sjukhus för skador relaterade till elsparkcykelolyckor maj-oktober 2020.

Patienter som deltog i studien under 2020 stod för 152 sjukhusbesök, sjukskrevs i totalt 472 dagar och gjorde 158 röntgenundersökningar. 15 patienter behövde opereras till följd av sina skador.

– Det tragiska är att det undantagslöst rör sig om personer som är unga, med livet framför sig, och som arbetar eller studerar. För de elsparkcykelskadade patienterna innebär skadorna ett svårt lidande. Kanske livslångt, med långa sjukskrivningstider och lång rehabilitering. Detta innebär stora kostnader för samhället, säger Ragnar Ang, överläkare på Traumavårdsenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i ett pressmeddelande.

Totalt inrapporterades 693 olyckor med elsparkcyklar 2019 och 727 under 2020, uppger Transportstyrelsen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet