Söndag 19 augusti 2018

Gösen fredas i Vänern

Tiden 25 april till 25 maj är gösen fredad i Vänerns fredningsområden. Länsstyrelserna och Kustbevakningen kommer att göra riktad fisketillsyn under denna period.

Länsstyrelsen kommer samtidigt också att testa drönare för att finna illegala ålfiskeredskap.

Fredningsperioden är till för att skydda fisken under sin lekperiod. Under fredningen får inget fiske riktas efter gös inom fredningsområdena. Ålen är akut utrotningshotad och fiske efter ål är förbjudet hela året i hela Vänern. För att fisket ska finnas kvar även i framtiden är det viktigt att alla respekterar gällande regler.

Reglerna innebär att det inom fredningsområden är förbjudet att fiska med nät samt handredskap om fiskemetoden som sådan kräver användning av båt. Dragrodd är dock tillåtet. Om man av misstag fångar en gös skall denna genast återutsättas.

Fiske efter ål utan särskilt ålfisketillstånd är förbjudet.

Länsstyrelsen uppmanar att den som fångar fisk som man inte får, eller önskar, behålla är det viktigt att fisken hanteras varsamt. Drilla fisken så kort stund som möjligt och lyft inte upp den ur vattnet. Om man måste ta i fisken använd blöta händer så att du inte skadar fiskens slemskikt.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer