Onsdag 26 september 2018

Göteborg bygger högsta byggnaden

Nu är allt klart för Nordens högsta byggnad i Göteborg. 245 meter hög blir bostadshuset som ska stå klart till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021.

Mark- och miljödomstolen har meddelat att detaljplanen för kvarteren runt Karlavagnsplatsen i Göteborg  har vunnit laga kraft.

I detaljplanen finns åtta kvarter blandad stadsbebyggelse, planerad på höjden. På tio hektar planeras cirka 1 900 bostadsrätts- och hyreslägenheter och dessutom plats för förskola, äldreboende, hotell, handel och service.

Höjdpunkten blir Karlatornet som enligt planen kan bli Nordens högsta byggnad med en planerad höjd på ungefär 245 meter.

Karlatornet planeras att stå klart till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Enligt detaljplanen får Karlatornet sällskap av ytterligare fyra höga hus.

– Alla medverkande i projektet är glada och stolta över att ha genomfört ett sådant komplext planprojekt under stor tidspress, på ett formell korrekt sätt. Det har varit ett mycket spännande, komplext och utvecklande arbete, säger Tore Hjelte, projektledare och planarkitekt för detaljplanen för bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen, stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.

– Karlavagnsplatsen kommer att få stor betydelse för Göteborgs stadsutveckling och för hur innerstaden växer på båda sidor om älven. Kvarteren runt Karlavagnsplatsen kommer att ge Lindholmen stadskvaliteter med bostäder, handel, service och inte minst rika upplevelser i ögonhöjd, Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs Stad.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer