Lördag 28 januari 2023

Badhus i Götene även i framtiden

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Västerbybadet i Götene har varit en fråga som diskuterats under de senaste åren. Det nuvarande badhuset är i så dåligt skick att den politiska ledningen inte ansett att det är värt att renovera det. Samtidigt som man tyckt att ett helt nytt badhus skulle bli för dyrt.

Nu har politiken i Götene enats om att det ska finnas ett badhus i kommunen och beställt en ny utredning. Tre alternativ har tagits fram: Går det att renovera befintligt badhus till ett långsiktigt och hållbart resultat? Vad kostar det att bygga ett nytt badhus som motsvarar dagens? Vad skulle ett konceptbadhus innebära?

Ett tidigare förslag har varit att renovera Västerbybadet för fem miljoner kronor, men det är inte längre ett alternativ. Enligt kommunen skulle det innebära en kortsiktig och osäker lösning. Samtliga partier är överens och arbetar tillsammans för det framtida badhuset i Götene.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet