Onsdag 26 februari 2020

Campus Götene vill få 60 elevplatser

Privata Skaraföretaget Olinsgymnasiet ansöker hos Skolinspektionen om att få starta fem program vid den tänkta gymnasieskolan i Götene. Skolan heter Campus Götene och förläggs till kommunens lokaler för  före detta Västerbyskolan.

De fem yrkesförberedande programmen som planeras är 12 platser på barn- och fritidsprogram, 12 platser på bygg- och anläggningsprogrammet, 8 platser på fordons- och transportprogrammet, 8 platser på handel- och administrationsprogrammet samt 16 platser på industritekniska programmet.

Ansökan måste vara hos Skolinspektionen senast 31 januari. Skolstart planeras till hösten 2021.

Läs mer:

Ny gymnasieskola i Götene

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer