Torsdag 21 mars 2019

Falkängens i Hällekis säljs?

Pia Persson, ordförande för Falkängens hantverksförening.
Pia Persson, ordförande för Falkängens hantverksförening.

Falkängens framtid diskuteras av politikerna i Götene kommun. Tjänstemännen har tagit fram en rad förslag och nu ska mäklare anlitas för att områdets värde ska fastställas.

Falkängens hantverksby i Hällekis lockar många besökare, inte minst under sommarmånaderna och innan juletid. Verksamheten är inrymd i de gamla personalbostäderna där bruksfamiljerna bodde förr. Idag finns det också vandrarhem, en konferensanläggning och museiverksamhet på området. Men framtiden är oviss.

Götene kommun äger Falkängen och frågan är vad som ska hända efter den sista december 2020 då dagens arrende löper ut. Ärendet diskuterades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste sammanträde då tjänstemännen presenterade de fem alternativ som tagits fram.

Det första innebär att arrendet inte förlängs utan säljs i nuvarande skick. Enligt alternativ två ska anläggningen arrenderas ut samtidigt som arrendatorn får option att köpa inom anläggningen inom ett visst tidsspann. Renovering och fortsatt utarrendering av fastigheterna utgör förslag tre.

Det fjärde förslaget innebär att varje byggnad säljs separat och blir bostäder. I det femte förslaget föreslås att kommunen behåller vissa fastigheter, exempelvis lägenhetsmuseet och kaféet och säljer resten som bostäder.– Falkängen är en oerhört komplex fråga, säger Åsa Karlsson (S), ordförande för kommunstyrelsen i Götene och framhåller områdets betydelse.

– Falkängen är en viktig del av besöksnäringen, ett nav i Hällekis, fortsätter hon.

En enkätundersökning kommunen lät göra för något år sedan visar att det inte finns något skriande behov av bostäder i samhället idag.

– Samtidigt kan området säkert bli mycket attraktivt som boende. Det är dessutom sjönära, konstaterar Åsa Karlsson.

Falkängen är Q-märkt i detaljplanen. Det innebär att kommunen angett att området ska bevaras och hanteras med varsamhet. Märkningen går att ändra till skillnad från K-märkningen som länsstyrelsen utfärdar.

Området behöver renoveras.

– Vi är tvungna att renovera. Det handlar en kostnad på 20 till 30 miljoner kronor, säger Åsa Karlsson och påpekar att kostnaderna kommer att påverka arrende och hyror.

Åsa Karlsson räknar med att ärendet kommer upp på kommunstyrelsens arbetsutskottsbord någon gång innan jul.

 

LÄS MER:

De vill bevara hantverksbyn

Falkängens hantverksby är en förutsättning för Hällekis samhälle.
– En nedläggning vore en katastrof, säger Eva Fröjd som driver ortens livsmedelsbutik, Coop.

Julbockar i cement och marknadsstånd tar plats framför de gamla personalbostäderna. Medlemmar i Falkängens hantverksförening har fullt upp med att förbereda för årets Vintergata som öppnar i morgon.

– Det brukar alltid komma mycket besökare till Vintergatan, säger Pia Persson som är ordförande för föreningen som ser till att stugorna fylls av hantverkare.

– Vi arbetar ständigt för att få hit så många besökare som möjligt. Just nu söker vi Leaderpengar så att vi kan ordna hantverkskurser här. Tanken är då att deltagarna också ska bo i byn, förklarar hon.

Falkängen är viktig för föreningen.

– Kommunen påbörjade en utredning kring ekonomin redan 2016. Men ingen har frågat oss något.
Pia Persson välkomnar en renovering.

– Det behövs, underhållet har varit eftersatt. Frågan handlar väl istället till vilken standard det handlar om, säger hon, väl medveten om att höga renoveringskostnader leder till högre hyror.

– Medlemmarna i föreningen har egna företag. Vi, precis som alla företagare, behöver besked så snabbt som möjligt eftersom det påverkar vår verksamhet. Blir vi inte kvar här, ja då måste vi hitta andra lokaler.

Maria Krigström driver Falkängens logi, konferens och kaffestuga.

– Byggnaderna på Falkängen har ett fantastiskt kulturhistoriskt värde, säger Maria Krigström som hoppas att verksamheten får leva kvar.

– Det är synd att fastigheterna inte renoverats för länge sedan. Det togs fram en plan men den följdes tyvärr inte.

Maria Krigström konstaterar samtidigt att verksamheten inte klarar några högre prishöjningar.

– Vi har beläggning från april till augusti och ryckvis under hösten. Under en stor del av året kommer det inte in några pengar samtidigt som hyran ska betalas året runt. Det vi får in på sommaren ska räcka till våren, påpekar hon.

Eva Fröjd driver Coop i Hällekis.

– Falkängens framtid handlar om butikens överlevnad. Det är många som bor på Falkängen och de handlar hos mig, säger hon och konstaterar att näringsidkarna i bygden har ett tätt samarbete.

– Hela Götene kommun tjänar på Falkängen, fortsätter Eva och som hoppas att beslut kommer så snart som möjligt.

– Två år är ingen lång tid för mig och det är viktigt att få besked, konstaterar hon.

Inge Johansson har arrenderat Falkängen sedan 2001. Han har drivits av viljan av att öka tillströmningen av besökare.

– Det är inte säkert att jag finns kvar i verksamheten i framtiden, det viktiga är att hantverksbyn får vara kvar.

Antalet besökare har ökat varje år. För Hällekis samhälle vore det en katastrof om verksamheten försvinner. Mångas överlevnad hänger på att verksamheten fortsätter, menar Inge Johansson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer