Söndag 19 augusti 2018

Fullmäktige gick mot revisorerna i Götene

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Götene kommunfullmäktige godkände kommunens årsredovisning trots hård kritik från kommunens revisorer. Revisorerna avstyrkte ansvarsfrihet.

-Vi avstyrker att kommunens årsredovisning godkänns med hänvisning till att den inte är upprättad enligt god bokföringssed.

Det sa revisorernas ordförande Jan-Olof Karlsson i Götene kommun vid kommunfullmäktiges möte i veckan. Revisorerna riktade hård kritik mot att kommunen gjort en engångsavskrivning på 38,8 miljoner kronor för utbyggnaden av E20.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att göra årliga avskrivningar för detta i upp till 25 år.  Dessutom kritiserades en förtidsinlösen av ett hyresavtal för ett boende för ensamkommande unga, vilket belastat bokslutet med 21 miljoner kronor.

Trots revisorernas hårda kritik valde kommunfullmäktige att bevilja styrelser och nämnder ansvarsfrihet för det gångna året. Nu återstår att se vad som händer om beslutet överklagas av någon götenebo. Vid ett liknande fall i Piteå kommun, dömde förvaltningsrätten att kommunen där var tvungen att göra om sitt bokslut, uppger tidningen NLT.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer