Torsdag 23 mars 2023

Götene avverkar angripna träd

Under vecka 33 och 34 avverkas träd som är angripna av granbarkborre i Götenes tätortsnära skogar.

Även i år finns det angrepp av granbarkborre i Brännaskogen och Stjälkaskogen. Med hjälp av hundar tränade för sökning av granbarkborren vet kommunen nu vilka träd som är angripna. Över 150 träd markerades som angripna i Brännaskogen.

Under förra veckan fick kommunen hjälp av de specialtränade hundarna Tara och Nocka och deras ägare Camilla Lundgren från Baggebo hundcenter.

De har sökt fram angripna träd i Bränna- och Stjälkaskogen i Götene. Över 150 träd i Brännaskogen markerades av hundarna som angripna och dessa kommer att behöva avverkas innan granbarkborrarna svärmar igen och då flyttar sig till nya träd eller går ner i marken för övervintring.

Beroende på väder kan detta ha varit sista svärmningen för granbarkborren i år och de individer som lever till nästa säsong vandrar ner i marken för övervintring. För att minska risken för angrepp kommande år ska angripna träd avverkas och forslas bort inom fyra veckor, då granbarkborren fortfarande finns kvar i trädet.

Kommunen planerar återplantering, inte av gran utan andra arter, för att skynda på återväxten av våra viktiga tätortsnära skogar.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet