Fredag 20 juli 2018

Götene river sin borg

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Rivningen av borgen i Medeltidens Värld, Götene, är nu upphandlad och kommer att kosta 180 000 kronor. För att säkra kostnaderna för avvecklingen, begär Medeltidens värld AB ett aktieägartillskott av kommunen på fyra miljoner kronor.

I ett pressmeddelande från Medeltidens Värld AB:s ordförande Åsa Karlsson rapporteras att Ottos maskiner vunnit upphandlingen att riva borgen.

Kostnaden för rivningen kommer att bli 180 000 kronor. Enligt avtalet kan rivningen vara avslutad senast 23 april 2018. Nästa insats som planeras är igenläggning av den östligaste dammen och den grävda kanalen.

Medeltidsföreningen Infensus har idag ett nyttjanderättsavtal för arenan som finns på området, samt viss anslutande ytor runt omkring. Detta kommer inte att påverkas av återställandet av marken i området.

Ytterligare en förening, Kinnekulle Hästsportklubb, kommer också få möjlighet att nyttja arenan och vissa anslutande områden för verksamhet och tävlingar framöver.

Alla insatser för återställande av området finansieras av bolaget Medeltidens värld AB.

Bolaget har begärt ett aktieägartillskott på maximalt fyra miljoner kronor hos kommunfullmäktige. Detta för att säkra finansiering av alla kostnader som bolaget kan få under avvecklingen, såväl för återställandet av marken som för skatter och andra kostnader som kan uppstå i samband med återställandet av marken.

-Om kommunfullmäktige beslutar om aktieägartillskott på mötet nästa vecka, tas aktieägartillskottet från kommunens resultat för 2017. Detta innebär att ingen annan kommunal verksamhet kommer att påverkas genom minskad budget, konstaterar bolagets ordförande Åsa Karlsson i ett pressmeddelande.

Åsa Karlsson är också kommunstyrelsens ordförande i Götene kommun.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer