Torsdag 30 mars 2023

Götene vill göra uppehåll med mottagning av barn

Götene kommun har skickat en ansökan till Migrationsverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland om uppehåll av mottagande av ensamkommande flyktingbarn under fyra veckor på grund av den ansträngda situationen kommunen befinner sig i.

Beslutet att ansöka om uppehåll av ensamkommande flyktingbarn togs av krisledningsnämndens den 18 november.

– Från och med den 20 november 2015 finns inga sängplatser att erbjuda och det kommer inte finnas några platser redo för att kunna ta emot ensamkommande barn förrän i mitten på december, säger socialchef Eva Thimfors.

– Det är även en mycket ansträngd arbetssituation för socialsekreterarna för ensamkommande flyktingbarn. På grund av det höga trycket signalerar socialsekreterarna att de i nuläget inte kan bedriva en rättssäker handläggning, fortsätter Eva Thimfors.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer