Måndag 23 juli 2018

Götenes äldrevård i topp

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Götene kommun rankas etta i Sverige för kvaliteten vid särskilda boenden i kommunen.

Enligt rapporten ”Öppna jämförelser 2017 – Vård och omsorg om äldre” rankas särskilt boende i Götene är som nummer ett, av alla Sveriges kommuner när det gäller bemötande, förtroende och trygghet.

– Ett resultat vi är mycket stolta över och vi vill ge en stor eloge till all personal, säger socialchef Eva Thimfors och områdeschef Veronica Augustsson.

I fyra av de totalt 10 indikatorer hamnar Götene ”topp tio”. Bemötande, förtroende och trygghet plats ett, Särskilt boende i sin helhet plats sex, Mat och Måltidsmiljö plats sex och Inflytande och Tillräckligt med tid i särskilt boende plats nio.

Särskilt boende i Götene har i många år fått mycket goda resultat i Öppna jämförelser. 2015 och 2016 vände dock kurvan nedåt något. Denna varningssignal tog verksamheten på allvar och har nu med ett målmedvetet förbättringsarbete vänt kurvan uppåt igen.

– Det är verkligen en utmaning att hålla samma höga kvalitet år efter år, säger områdeschef Veronica Augustsson

Rapporten har tagits fram av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det är åttonde året i rad som den publiceras.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer