Fredag 20 juli 2018

Inga pengar för Folkets Hus i Hällekis

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Det blir inget kommunalt stöd för återuppbyggnaden av Folkets Hus i Hällekis.

Götene kommun har inte råd att anslå 2,2 miljoner för ett nytt Folkets Hus i Hällekis. Det gamla brann ner för tre år sedan.

Folkets Hus-föreningen har ansökt om statligt stöd av Boverket för återuppbyggnad av samlingslokalen.

Investeringsunderlaget bygger på 7,5 miljoner kronor. En förutsättning är dock att kommunen anslår 30 procent av detta anslag.

Men de pengarna finns inte i kommande års budget enligt kommunalrådet Åsa Karlsson (S), uppger tidningen NLT. Hon menar att föreningen fåt återkomma med ansökan inför år 2019.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer