Lördag 23 oktober 2021

Ingen vindkraft på Kinnekulle?

Götenes miljö- och byggnämnden vill förbjuda vindkraftverk vid Hällekis och på Kinnekulle.

En enig nämnd vill ta bort möjligheten att bygga vindkraftverk på Kinnekulle.

– Det är ett natura 2000-område och vi ska freda Kinnekulle och dess siluett, motiverar nämndsordförande Monica Holm (L) till tidningen NLT.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer