Lördag 3 juni 2023

Nytt förslag att sälja Falkängen

Den politiska ledningen i Götene kommun ändrar sig inte. Förslaget till kommunfullmäktige är att sälja Falkängen i Hällekis.

Vid förra kommunfullmäktige i Götene drev Socialdemokraterna och Vänsterpartiet igenom en återremiss av ärendet om försäljning av Falkängen.

Det förändrar dock ingenting. Inför kommande möte ligger förslaget fast från den politiska majoriteten, som består av de fyra borgerliga partierna plus Miljöpartiet och Götene Framtid.

– Vi har många tunga krävande investeringar framöver och det gäller att vi använder våra skattemedel på rätt sätt. Om vi kan få en privat intressent som driver Falkängen och gör de renoveringar som behövs, så tror vi att detta kan bli väldigt bra, säger kommunalrådet Susanne Andersson (C) till tidningen NLT.

Hon uppger till NLT att hon känner sig trygg i att nya intressenter kommer göra Falkängen till ett ännu bättre besöksmål.

Enligt förslaget ska nuvarande arrendator sägas upp till 31 december 2020.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer