Lördag 3 juni 2023

Nytt försök bygga Folkets Hus i Hällekis

Järnvägshållplatsen i Hällekis.
Järnvägshållplatsen i Hällekis.

Folket Hus-föreningen i Hällekis ger inte upp. Nu lämnar föreningen in en ny ansökan till Götene kommun om bidrag för nybyggnation av Folkets Hus.

Sommaren 2014 brann Folkets Hus i Hällekis ned. Sedan dess har Folkets Hus-föreningen arbetat med att försöka bygga upp lokalerna igen.

Föreningen har två gånger ansökt om kommunalt bidrag för att bygga ett nytt Folkets Hus. Investeringen beräknas kosta sex miljoner kronor, och för att få statligt stöd av Boverket fordras att Götene kommun bidrar med minst 30 procent av investeringen. Det skulle innebära drygt två miljoner kronor för Götene kommun.

I våras avslog kommunstyrelsens en ansökan. Motivet var att kommunen inte trodde på föreningens kalkyler. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ville dock bevilja bidraget till föreningen.

– Vår vision är att skapa en samlingsplats som spänner över generationsgränserna och som främjar samhället och bygdens utveckling, skriver föreningens styrelse inför den nya ansökan.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer