Måndag 17 januari 2022

Nytt naturreservat vid Forshem

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Ett nytt naturreservat är på gång att bildas utmed Vänern. Det gäller Björkkullasand mellan de befintliga naturreservaten Varan och Varaskogen i Forshem vid Kinnekulle.

Området präglas av klippstränder med gammal barrskog. På platsen finns också en kommunal badplats. Totalt omfattar reservatet drygt 164 hektar, mestadels vatten, och är beläget på en udde som sträcker sig ut över sjön.

Kommunfullmäktige i Götene behandlar frågan på måndag.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet