Torsdag 1 juni 2023

Nytt varsel på Götenehus

Hög inflation och stigande räntor har lett till en minskad efterfrågan på nya bostäder. Detta tvingar Götenehus Group att lägga ett varsel om uppsägning som påverkar 65 medarbetare, det skriver företaget i ett pressmeddelande.

Det fortsatt utmanande omvärldsläget har en stor påverkan på hela den svenska bostadsmarknaden och leder till minskad efterfrågan på nyproducerade bostäder. Bakom nedgången ligger hög inflation och stigande räntor vilket, i kombination med kostnadsökningar på byggmaterial, har gjort att Götenehus Group lagt ett varsel om uppsägning för upp till 65 medarbetare.

Varslet, som påverkar såväl produktionen som tjänstemännen, förväntas leda till minskade kostnader om 45 miljoner kronor på årsbasis.

– Det här är något som det rådande läget tvingar oss att göra. Som vi tidigare har kommunicerat i samband med bokslutskommunikén, ligger nyförsäljningen på mycket låga nivåer vilket gör att vi måste anpassa verksamheten till dessa nya förutsättningar, säger Andreas Gustafsson, vd för Götenehus Group, i ett pressmeddelande.

– Under förra året sålde vi 222 bostäder, vilket kan jämföras med 623 som vi sålde år 2021. Vi behöver minska kostnaderna, men samtidigt säkerställa att vi gör det på ett sätt som inte påverkar våra kunder. Parallellt med detta arbetar vi internt för att förstärka våra värdeskapande strukturer och aktiviteter. Alla insatser vi nu genomför syftar till att anpassa oss efter rådande marknadsförutsättningar men också till att ge oss bättre förutsättningar när konjunkturen väl vänder.

De första effekterna av torsdagens varsel kommer att märkas under det tredje kvartalet och få full effekt under det fjärde kvartalet 2023. Detaljer och tidplan kring varslet utformas i nära samverkan med de lokala fackföreningarna.

Det är tredje gången på kort tid som Götenehus varslar personal.

Läs mer:

Götenehus varslar personal om uppsägning

Götenehus varslar om uppsägning

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Hästar riskerar att fastna vid gränsen Skador på skogen fortsatt för höga Folket och NATO Allt fler barn insjuknar i diabetes typ 1 När vill du bli firad? De vill skydda skaraborgska berg från uranbrytning De lyfter fram dold kvinnohistoria På plats i demokratins högborg Gemenskap är drivkraften i spelföreningen Ökad självmordsrisk för äldre män på landsbygd