Tisdag 2 juni 2020

Stora brister i Götenes simhall

Götene kommun kan tvingas investera många miljoner för att rusta upp sin simhall. En utredning visar att renoveringsbehovet är akut.

Vid kommunstyrelsens sammanträde på onsdagen redovisades en utredning om simhallen. I det korta perspektivet, fram till år 2021, kan simhallen fortsätta drivas, förutsatt att kommunen vidtar ett antal åtgärder. Det handlar bland annat om att förstärka bassängbotten och bassängväggar.

Men i ett längre perspektiv, till 2025 eller 2030, så krävs större investeringar. Utredningen pekar på kostnader om cirka 20 miljoner kronor.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet