Fredag 20 juli 2018

Vill ha E20 väster om Brännebrona

Götene kommun tillstyrker Trafikverkets förslag att E20 i framtiden dras väster om Brännebrona.

År 2022 ska den nya sträckningen av E20 mellan Holmestad och Lugnås byggas. Tre år ska bygget ta och kostnaden är beräknad till 1,1 miljard kronor.

Trafikverket förordar en sträckning som i stort följer nuvarande E20, men passerar strax väster om Brännebrona. Därmed slipper man att nya E20 blir en barriär för boende.

Ett alternativ är att vägen går öster om Brännebrona. Det skulle dock innebära en kilometer längre väg och skulle dessutom innebära stora intrång på jord- och skogsbruk, vilket Götene kommun inte vill ha.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer