Fredag 20 september 2019

Granbarkborren svärmar i hela landet

Granbarkborren har nu börjat sin huvudsvärmning i hela landet. Det visar Skogsstyrelsens svärmningsövervakning där tusentals granbarkborrar fångats i fällorna.

Angreppen väntas bli minst lika stora som förra årets rekord och nu har skogsägarna chansen att agera för att begränsa skadorna.

– Granbarkborren är i luften i stora delar av landet, det ser vi i våra fällor. Därför behöver nu skogsägarna vara på tå för att upptäcka de nya angreppen och få ut virket ur skogen, inte minst med tanke på förra årets rekordstora angrepp i södra delarna av landet, säger Gunnar Isacsson, ekolog vid Skogsstyrelsen och expert på granbarkborrar.

På grund av den torra och varma sommaren förra året uppskattas granbarkborren ha förstört 3-4 miljoner kubikmeter skog värt miljardbelopp.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer