Lördag 3 juni 2023

Grästorp blir pilotkommun för snabbtester

Arkivbild
Arkivbild

Genom samverkan med Capio kommer Grästorp att vara en pilotkommun för ett screeningprogram. Syftet är att minska smittspridning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg.

Screening handlar om att ta prov på personal som inte har några symptom. Testerna, också kallade ”snabbtester” påvisar antigen inom femton minuter. Att tidigt påvisa en pågående covid-19-infektion är en viktig åtgärd för att minska smittspridningen. Screeningtestet är frivilligt och kommer först att erbjudas inom äldreomsorgen. Där kommer personalen att få testa sig en gång i veckan, så länge det inte finns någon bekräftad smitta. Vid bekräftad smitta testar kommunen vid behov.

Komplement

Ett screeningstest är ett komplement till övriga skyddsåtgärder och ersätter inte rutiner på basala hygienrutiner, att man håller avstånd eller användning av visir och munskydd.

Capio är ansvarig för positiva resultat och meddelar råd om hur man ska förhålla sig, samt råd till hushållskontakter. Kommunen startar smittspårningar i samverkan med Capio enligt väl inarbetade rutiner.

Två prov

Antigentester är inte lika känsliga som PCR-test, vilket innebär att det ibland kommer att behövas två prov för att kvalitetssäkra provsvaret. Ett negativt provsvar gäller bara så länge man är symptomfri, och ett positivt provsvar ska verifieras med ett PCR-test. PCRtester, eller egentester som kommunens medledare haft tillgång till under lång tid, visar om det finns arvsmassa från viruset som orsakar infektion. Här dröjer provsvaret upp till 48 timmar.

Screeningprogrammet sker enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och utvärdering kommer att ske löpande.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet