Torsdag 28 september 2023

Grästorp producerar mest mat i Sverige

I Grästorps kommun produceras livsmedel som kan mätta 100 000 personer. Det visar färska siffror från Hushållningssällskapet.
I Grästorps kommun produceras livsmedel som kan mätta 100 000 personer. Det visar färska siffror från Hushållningssällskapet.

Enligt en uträkning från Hushållningssällskapet producerar lantbrukarna i Grästorp mest mat av alla kommuner i hela Sverige, i förhållande till kommunens befolkningsantal.
Hushållningssällskapets uträkning visar att producenterna i Grästorp skulle kunna mätta sjutton gånger så många människor som den egna lokalbefolkningen.

– Vi skulle faktiskt kunna mätta en befolkning på 100 000 varje år på alla de livsmedel som produceras här. Eller våra egna kommuninvånare ända till 2040, säger Sofie Skalstad, projektledare för Rätt från slätt.
Försörjningsbalans kommun är ett underlag från Hushållningssällskapet Västra som beskriver hur den totala mängden åkermark i kommunen används samt hur mycket lantbruksdjur som finns. Detta ställs i relation till hur stor lokalbefolkningen är, för att på så sätt se i vilken grad kommunen kan vara självförsörjande på mat.

Mest självförsörjande
Grästorp har höga siffror och är alltså mest självförsörjande i Sverige.
Uträkningen är gjord i samband med projektet Rätt från slätt där även Vara, Essunga, Götene och Vänersborg ingår. Alla dessa slättkommuner ligger högt i rankingen över självförsörjningsgrad.
I rapporten mäts mängden mat i energi, och all mat är omvandlad till kilojoule, oavsett om det rör sig om havrekärnor, rapsfrö eller griskött. Rapporten förutsätter också tillgång till insatsvaror och tar inte hänsyn till näringsämnen så som mineraler.

Samarbete i regionen
Underlaget kan användas till fortsatta dialoger kring lokal självförsörjning. Det kan också användas som ett strategiskt underlag för planering tillsammans med lantbrukare, förädlare, näringslivsutveckling och beredskap. Uträkningarna ger också ett underlag för vad som saknas i kommunen, vad man behöver samarbeta om i regionen och hur man värnar åkermark för matproduktion.
– Vi har mycket råvaror, men vi saknar förädlingen, vi kan inte direkt äta all mat vi producerar. Därför är det viktigt att ha med sig att lokal livsmedelsförsörjning ändå sträcker sig utanför kommungränsen, avslutar Sofie Skalstad.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer
Senaste nyheterna
Ingen ersättning för skador nära skyddad skog Gör dig redo för höst och vinter! Gör sig redo med nya tomter Litterära herrgården väcktes ur glömskan Så tar sig ditt barn säkert till skolan själv Världsläget styr även modet Katja föreläser om självskadebeteende och ätstörningar Vad vill du egentligen? ”Ett dråpslag mot folkbildningen” 4 av 10 kör för fort utanför skolor