Måndag 16 juli 2018

Grästorp säger ja till ensamkommande

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Grästorp kommun låter ensamkommande unga flyktingar stanna i kommunens ungdomshem efter årsskiftet. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Grästorp beslöts att de 18-åriga ensamkommande flyktingungdomarna i Grästorp får bo kvar i ungdomshemmet i Gröna villan till 30 juni 2018.

Beslutet togs i bred enighet, efter en votering som slutade 22-1. Enda ledamot som motsatte sig beslutet var Magnus Harjapää (SD).

Kommunen inrättar också ett särskilt föreningsbidrag som ska underlätta för ungdomarna att även i fortsättningen kunna bo kvar i kommunen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer