Lördag 18 augusti 2018

Inget naturreservat för Hunneberg

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Grästorps kommunfullmäktige säger nej till liberalerna Per Götell och Jan Emanuelssons motion om att göra Hunneberg till nationalpark.

Istället vill kommunen fortsätta utveckla Hunneberg som ekopark. Ekopark är också ett skyddat naturområde.

Men till skillnad från ett naturreservat, som i allmänhet förvaltas av en länsstyrelse, kommun eller stiftelse, så förvaltas ekoparken av ett skogsbolag (i allmänhet statliga Sveaskog), som frivilligt valt att skydda ett naturområde.

Dessutom är Grästorps kommun projektägare för ett projekt för att få Hunneberg, och samtliga platåberg i Västergötland, godkända av FN-organet UNESCO som geopark.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer