Lördag 18 augusti 2018

M och C säkrar makten i Grästorp före valet?

I Grästorps kommun inrättas ett nytt kommunalråd – för majoritetspartierna. Men oppositionsrådet försvinner. Maktfullkomligt, menar Jens Persson (S) - en bättre samverkan för Grästorps bästa, menar Torbjrön Leverin (C).
I Grästorps kommun inrättas ett nytt kommunalråd – för majoritetspartierna. Men oppositionsrådet försvinner. Maktfullkomligt, menar Jens Persson (S) - en bättre samverkan för Grästorps bästa, menar Torbjrön Leverin (C).

–Det här handlar enbart om att Moderaterna och Centerpartiet vill ha all makt i Grästorp. Vi får närmast ett totalitärt styre i kommunen, där oppositionen hålls tillbaka.
Det säger nuvarande oppositionsrådet Jens Persson (S) i Grästorp om det unika förslaget att ta bort den särskilda arvoderingen för oppositionens politiker i Grästorp.

Grästorps kommun domineras av tre stora partier. Moderaterna som har 8 mandat i kommunfullmäktige. Centerpartiet som har 6 mandat och Socialdemokraterna som har 8 mandat. Där finns 22 av fullmäktiges 27 mandat.

Nuvarande ledning baseras på ett valtekniskt allianssamarbete med kommunalrådet Kent Larsson (M) i spetsen. Så har det varit i ett par mandatperioder. Tidigare styrdes kommunen  under en period av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Utöver (minst) en heltidsarvoderad kommunstyrelseordförande så har i princip alla kommuner dessutom ett oppositionsråd. Detta för att säkerställa oppositionens insyn och inflytande i kommunens verksamhet. Dessutom brukar oppositionens vice ordförande i utskott och nämnder också ges lite högre arvode för att kunna fullfölja sin roll.

I Grästorp har därför ande vice ordförande i kommunstyrelsen hittills arvoderats som oppositionsråd med 20 procent av kommunalrådets arvode.

Men nu föreslår allianspartierna i Grästorp att detta tas bort. Istället inrättas ett helt nytt kommunalråd.  Enligt förslaget kommer majoriteten därmed förfoga över ett kommunalråd på 100 procent och ett kommunalråd på 65 procent. Men för oppositionen blir det ingenting.

–Det här handlar enbart om att Moderaterna och Centerpartiet vill ha all makt i Grästorp, säger nuvarande oppositionsrådet Jens Persson (S). Vi får närmast ett totalitärt styre i kommunen, där oppositionen hålls tillbaka.

Han menar att även oppositionen behöver tid för att såväl följa kommunens inre arbete, som att delta i kommunens olika externa samarbeten och vara tillgängliga för kommunens invånare.

Socialdemokraterna motsatte sig det borgerliga förslaget och krävde istället att oppositionen borde ha tillgång till ett oppositionsråd på 50 procent.

–Dessutom ska sådan här beslut tas efter valet, när medborgarna fått säga sitt. Vi vet ju ingenting om hur valresultatet kommer bli, säger Jens Persson.

I kommunstyrelsen förlorade Socialdemokraterna voteringen i frågan.

Moderata kommunalrådet Kent Larsson (M) gick så långt, i sitt förslag till fullmäktige, att han ville genomföra förändringen redan före valet, den 1 september. Vilket är en unik åtgärd.

­­–Men det sätter kommunallagen stopp för, påpekar Jens Persson. Man kan inte ändra villkoren under sittande period.

Därför fullföljdes inte heller Kent Larssons förslag.

Ett argument som framförts av Grästorps nuvarande politiska ledning är att kommunfullmäktiges diskussioner inte är särskilt livfulla. Det skulle tala för att oppositionen egentligen inte behöver detta stöd.

–Jag förstår inte denna argumentation, säger Jens Persson, Vi sitter självklart med i alla beredningar och diskussioner. Det gör att vi tidigt kan lägga våra egna förslag. Ibland får vi också stöd för dem från majoriteten.

Han exemplifierar med ett förslag om en ny förskola, där C valde att backa upp S förslag, vilket ledde till att detta också blev kommunens beslut.

–Vi tar ju också ansvar för kommunens arbete, betonar Jens Persson (S).

Hur Grästorps kommun ska styras efter valet i september vet ingen. Det kan bli en fortsättning med nuvarande alliansmajoritet, men det kan också bli andra konstellationer.

I Skaraborg finns flera exempel där S och C styr sin kommun, eller där S och M styr sin kommun. Frågan är öppen, även i Grästorp. Kommande förhandlingar avgör hur kommunledningen kommer att bli.

En sak är säker. Om S kommer ingå i en politisk majoritet, så kommer partiet riva upp beslutet att skrota oppositionsrådsposten.

–Det är självklart. Det här handlar om respekt för demokratin, säger Jens Persson.

–Vi har 28 procent av valmanskåren bakom oss, och majoriteten vill förhindra vår möjlighet att bedriva opposition, säger han.

Ett parti kommer stå med ”svarte petter” i Grästorp efter valet. Vilket det blir, avgörs av väljarna, och i de förhandlingar som tar vid efter valet.

Läs mer:

-Vi gör det för Grästorps bästa

Tobias Leverin (C) tillbakavisar att förslaget handlar om att säkra inflytandet för C och M.
Ett nytt kommunalråd behövs för att kommunen ska klara av olika samarbeten med andra kommuner, menar han.
Samtidigt betonar han att frågan om vilka partier som hans parti kommer samverka med efter valet, är en helt öppen fråga.

Även om allianspartierna styr i Grästorps kommun, så är det ingen hemlighet att det också sker en dragkamp inom alliansen om vilket parti som ska tillsätta den viktiga posten som kommunstyrelsens ordförande. Centerpartiets Tobias Leverin vill bli kommunalråd och utmanar därmed sittande ordförande Kent Larsson (M).

–Så är det, absolut, säger Tobias Leverin.

Partierna är jämnstora och det fordras inga stora förflyttningar i valmanskåren för att Torbjörn Leverin skulle kunna göra allvar av sin uttalade ambition.

Men Tobias Leverin menar att förslaget, att inrätta fler kommunalråd, har andra orsaker. Kommunledningen behöver mer tid för att delta i externa samarbetsprojekt.

-Även om vi är en liten kommun, så ökar antalet samarbeten med andra explosionsartat. Det blir allt fler forum som kommunen måste arbeta aktivt i, säger han. Det är helt nödvändigt för oss. Och vi kan spara pengar på det

Därför behövs ytterligare ett kommunalråd.

Men måste det finansieras genom att ta bort oppositionsrådets arvode på 20 procent?

–Ingen hade varit gladare än jag om det skulle gått att behålla det, säger Tobias Leverin. Det som begränsar är ekonomin.

Han hävdar istället att förslaget är ett sätt att stärka samarbetet:

– Vi samverkar väldigt bra mellan alla partier i kommunen. Och vi behöver mer samverkan för Grästorps bästa.  Det är egentligen väldigt lite parti- och blockpolitik i kommunen.

-Dessutom har vi nog mer opposition inom alliansen, än vad som vi ser från Socialdemokraterna, tillägger han.

Men handlar detta inte om att M och C redan nu vill försäkra sig om tunga kommunalrådsposter efter valet?

–Vi har bara ett valtekniskt samarbete inom alliansen, när vi fördelade posterna. Vi har inga gemensamma gruppmöten överhuvudtaget.

-Vi är tydliga mot väljarna hur vi ser på en bra organisation för Grästorp. Utan bindningar till person.

Är Centerpartiet bundet av ett fortsatt allianssamarbete efter valet?

–Nix. Vi är väldigt tydliga. Vad som händer efter valet tar vi då. Det finns inga bindningar för fortsatt valteknisk samverkan inom alliansen.

–Det viktiga är att vi tror på att samförstånd är ett mycket bättre sätt att arbeta med, för Grästorps bästa. Jag är stolt över det. Jag tror vi tar detta ett steg till med detta förslag, betonar Tobias Leverin.

Men i samma andetag tillägger han:

– I kommunpolitiken handlar det väldigt mycket om vem det är som sitter på olika poster. Tyvärr är det ju så verkligheten ser ut.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer