Lördag 3 juni 2023

Nya bostäder ska byggas i Grästorp

Brännebacka Västra heter det nya bostadsområde som ska växa fram i Grästorp. Området ligger på väster sida av väg 2544, Trökörnavägen.

Bostadsområdet ska byggas i tre etapper med både radhus, parhus, villor och flerbostadshus i fyra och fem våningar. Grästorps kommun har tecknat ett samverkansavtal med byggföretaget Peab om att påbörja projekteringen. Avtalet är ett partneringsavtal där kommun och entreprenör tar gemensamt ansvar för kostnad och utförande.

Fas 1 påbörjas i början av 2023 med projektering och fastställande av budget för projektet. Fas 2 omfattar bygghandlingsprojektering, produktion och driftsättning. Målet är att markarbetet för det nya bostadsområdet ska starta innan sommaren 2023.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet