Lördag 3 juni 2023

Projektet Rätt från slätt har summerats

I somras skrev Skaraborgsbygden om projektet Rätt från slätt, som pågått från 2020 och fram till nu. Nyligen hölls slutkonferensen där projektet summerades. I projektet har man undersökt hur man kan omsätta den nationella livsmedelsstrategin i praktiken. Hur kan mer av det som odlas lokalt också konsumeras lokalt, och vad kan vi i närområdet odla med våra förutsättningar?

Projektet Rätt från slätt beviljades 1,6 miljoner av Jordbruksverket och har löpt från maj 2020 till december 2022. Grästorp har varit projektägare, och Essunga, Götene, Vara och Vänersborgs kommuner har varit samverkanspartners. Under de två åren har man både provodlat proteingrödor och haft kunskapsträffar där man försöksodling och omvärldsbevakning presenterats och diskuterats.

Fröet till projektet såddes när livsmedelsstrategin presenterades under 2017.

– Vi kände helt enkelt ett stort ansvar för livsmedelsstrategin när den presenterades. Grästorp består av 57 procent jordbruksmark, och 10 procent av kommuninvånarna arbetar inom gröna näringar. Här och i övriga kommuner som deltar i projektet finns det en lång tradition och mycket kunskap och kompetens kring lantbruk och övriga verksamheter knutna till det och det måste vi ta tillvara och utveckla, säger Sofia Jessen, utvecklingschef i Grästorps kommun.

Under två säsonger har projektet Rätt från slätt testat förutsättningarna för odling av proteingrödor för humankonsumtion, först på Hushållningssällskapets försöksgård i Grästorp, Logården, och under år två hos fem lantbrukare i de deltagande kommunerna. Man har odlat fyra olika sorters linser, quinoa, sötlupin, bovete samt gråärt. Dessutom har man provat att grönskörda åkerböna, en gröda som annars används till djurfoder.

– Vi har konstaterat att det går utmärkt att odla proteingrödor för humankonsumtion på västgötaslätten, men att det krävs ett nära samarbete i hela livsmedelskedjan; från odling till förädling till förtäring. Vi har hittat en del flaskhalsar, då det i dagsläget inte finns möjlighet att exempelvis rensa och paketera skörden i Västra Götaland – det saknas helt enkelt företag som förädlar, säger projektledaren EvaLena Skalstad, som just nu arbetar för en fortsättning på projektet med ännu fler kommuner anslutna.

Läs mer:

Ett lyckat matprojekt i Grästorp

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer