Söndag 19 augusti 2018

Skidanläggning söker investerare

Arena Skubbet. Skiss av Grästorps kommun.
Arena Skubbet. Skiss av Grästorps kommun.

Arbetet med en skidanläggning inomhus i Grästorp går vidare. Nu behövs kapitalstarka investerare för att drömmen ska bli verklighet.

-Vi ska ha världens bästa inomhusskidanläggning som kombineras av ett stort utbud av spontanidrott där vi drar folk från såväl regionen som hela landet samt övriga världen. Det säger Anders ”Höna” Johansson, elitmotionär och initiativtagare till förstudien av Arena Skubbet.

I den slutrapport som presenterats om Arena Skubbet är visionen att skapa ett unikt aktivitetscenter som präglas av hög kvalitet, spontanidrott med hög tillgänglighet. Nu är nästa steg att locka kapitalstarka investerare till projektet.

I projektgruppen ingår flera experter inom olika områden. Bland annat skidexperten Pär-Åke Yttergård, som var med och byggde Torsby Skidtunnel i Värmland. Oluf Skoogh har rutin på att arrangera stora event som internationella skidtävlingar på elitnivå och har kontaktat flera intressenter under arbetet med förstudien av Arena Skubbet.

-En förstudie var nödvändig för att kartlägga och se vilka förutsättningar det finns för att anlägga ett aktivitetscenter med inomhusskidanläggning i Grästorp. En förstudie ger Grästorps kommun, tänkta investerare och lokala företag ett nödvändigt och bra beslutsunderlag, säger Mona Wesslén, projektledare, i ett pressmeddelande.

Förstudien av Arena Skubbet finansieras helt av EU-medel med drygt 380 000 kronor via Leader Nordvästra Skaraborg.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer