Tisdag 21 maj 2019

Snö räddar Grästorps torra fotbollsplaner

Grästorps kommun får inte att ta vatten ur ån Nossan för att bevattna fotbollsplanerna, efter beslut av länsstyrelsen. Nu använder kommunen istället snö från ishallen till sina fotbollsplaner.

Efter att Grästorps kommun både yttrat sig i ärendet och i en ändringsansökan minskat mängden vatten som skulle tas ut, står det  klart att länsstyrelsen i Västra Götaland förbjuder kommunen att ta vatten från Nossan för att bevattna fotbollsplanerna.

Beslutet gäller omedelbart. Det innebär att fotbollsplanerna inte längre kommer att bevattnas.

Snö på planer

Den snö som kommer från ishallen läggs nu ut på fotbollsplanerna. Det handlar om tre eller fyra kubikmeter vatten per dag.

Isen spolades med kommunalt vatten för en tid sedan. Isen innehåller vid nyspolning inte särskilt mycket vatten, cirka 56 kubikmeter, så det är inte någon större mängd som kan tillföras fotbollsplanerna genom ”snötillskottet”, skriver kommunen på sin hemsida.

Kommunen kommer dessutom att bevattna kommunala nyplanterade träd med vatten som hämtas från Dättern för att inte förlora nyplanterade värdefulla träd. Det innebär att vatten hämtas utanför zonen som omfattas av förbudet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer