Torsdag 30 mars 2023

Gratis TBE-vaccin ska utredas

Regionstyrelsen föreslår, efter en motion från Sverigedemokraterna, att Västra Götalandsregionen utreder vad det skulle kosta att erbjuda gratis vaccin mot TBE till barn och unga.

När kostnaderna utreds, inklusive de hälsoekonomiska aspekterna, bör även alternativ till full avgiftsfrihet övervägas samt avgiftsfrihet/subvention även för andra grupper än barn och unga.

Spridningen av fästingburen TBE ökar. Samtidigt har det kommit nya studier inom området som gör att det finns skäl att utreda vad det skulle kosta att införa gratis TBE-vaccin till barn och unga.

”Mycket talar för att barn och unga ofta får ett mildare sjukdomsförlopp i jämförelse med vuxna. Därför bör utredningen även ta hänsyn till andra grupper än barn och unga”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Regionfullmäktige beslutar om förslaget den 29 november.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer
Senaste nyheterna
För lite frukt och grönt enligt ny undersökning Veterinärmuseet i Skara är världsunikt Höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar slår hårt De är rädda att förlora sina hem när ny plan antas Krukmakaren som blev en pionjär Kan klara miljömål med hjälp av stora däggdjur Delar av sjukhusens underskott skrivs av Västtrafik sänker priset på biljetter Riktlinjer kring skyddsjakt Krig och kärlek i debutroman