Fredag 2 juni 2023

Gruppen som för patienternas talan

Susanne Gustavsson är ordförande för patient- och närståenderådet där tio skaraborgare får tycka till om verksamheten vid Skaraborgs sjukhus.
Susanne Gustavsson är ordförande för patient- och närståenderådet där tio skaraborgare får tycka till om verksamheten vid Skaraborgs sjukhus.

De som vårdas på sjukhus och deras anhöriga har viktiga erfarenheter.
Genom det nya patient- och närståenderådet fångas de upp samtidigt som sjukhusledningen får värdefulla synpunkter från de båda grupperna – innan besluten fattas.

För åtta år sedan infördes en patientlag i landet, en lag som ska främja patienternas delaktighet, självbestämmande och integritet inom vård och omsorg. Som en följd av det beslöt sjukhusdirektören förra våren att bilda ett patient- och närståenderåd knutet till Skaraborgs sjukhus – i syfte att utveckla sjukvården.
Rådet, som består av tio skaraborgare i olika åldrar och från skilda delar av Skaraborg, började arbeta i höstas. I veckan samlas de till sitt tredje möte.

Många erfarenheter
Ledamöterna anmälde sitt intresse för att vara med, efter det att sjukhuset hade sökt efter intresserade, i tidningar och på sociala medier. Gensvaret var stort. De tio som kom att ingå i rådet hade det gemensamt att de själva har varit patienter på sjukhuset eller har, eller har haft, anhöriga som varit eller är det.
– En del är också engagerade i patientföreningar och har viktiga erfarenheter därifrån, förklarar Susanne Gustavsson, digitaliseringschef på Skaraborgs sjukhus och ordförande för rådet.
Men det handlar inte om den egna vårderfarenheten utan om vården ur ett generellt hänseende.
Medlemmarna i rådet träffas fyra gånger om året.
– Inför mötena skickar jag ut agendan och inläsningsmaterial, berättar Susanne Gustavsson, glad över att ambitionsnivån är hög. Ledamöterna kommer väl pålästa till mötena.

Aktuella frågor
Det är sjukhusdirektören, Stellan Ahlström, som bestämmer vilka ämnen som ska diskuteras. Det är frågor som sjukhusledningen arbetar med och där patient- och närståenderådets synpunkter är viktiga.
Skaraborgs sjukhus behandlingsplan med förebyggande åtgärder rörande suicid är en av dem.
– Där fick vi in många värdefulla synpunkter, konstaterar Susanne.
Digitala vårdmöten och ronden – där sjukvårdspersonalen går igenom patientens hälsotillstånd och planerade insatser – är annat som har diskuterats.
När rådet sagt sitt förmedlas åsikterna till sjukhusledningen som får värdefull insyn i vad tidigare patienter och deras anhöriga tycker.
Ledamöterna har uppdraget i två år, sedan ska de ersättas av nya.  Några problem att hitta ersättare när dagens ledamöter gjort sina två år lär Susanne Gustavsson inte ha.
– Människor hör av sig och vill vara med.


 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer