Måndag 17 januari 2022

Gullspång rustar upp sin bro

Upprustning av järnvägsbron i Gullspång kostar 1,4 miljoner kronor. På kommunfullmäktiges möte i Gullspång på måndagen diskuterades järnvägsbron över Gullspångsälven.

Ett förslag om upprustning presenterades av kommunens trafikkontor för ett år sedan. Prislappen för upprustningen är 1,4 miljoner kronor. Den innebär att bron renoveras för gång-,cykel- och dressintrafik på järnvägsspåret.

Den aktuella bron ligger en bit uppströms från riksvägens bro över Gullspångsälven. 2016 rev Trafikverket en bro för biltrafik som låg alldeles intill den nu aktuella bron.

Kommunfullmäktige beslöt i bred enighet att godkänna projektet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer