Måndag 19 april 2021

Harsholmarna blir naturreservat

Länsstyrelsen har beslutat att skydda Stora och Lilla Harsholmen med omgivande skärgård som naturreservat. Det nya reservatet, som ligger i Gullspångs kommun, är 252 hektar stort. Det mesta är vatten.

Harsholmarna är en del av den mycket fisk- och fågelrika Åråsvikens innerskärgård och består av så kallad bondeskog. Det betyder att inga stora avverkningar ägt rum.

Människorna har nöjt sig med att plocka ut enstaka träd för husbehov. Skogen bär också spår av betesdrift. En hälsning från förr, när bönderna lät sina tamdjur ströva fritt i skogen.

Betesdriften och det sparsamma virkesuttaget ger skogen en fin variation, som lockar till sig en stor mängd olika livsformer.

-På Stora Harsholmen ska vi försöka införa forna tiders betesdrift. Skogen på Lilla Harsholmen får fortsätta utvecklas fritt, berättar biologen Henrik Roos på Länsstyrelsen.

I reservatet finns också flera öar och skär som formats av inlandsisen. Här häckar måsar, tärnor och änder. Under vattenytan simmar bland annat Gullspångslaxen till och från sina lekområden i Gullspångsälven.

Länsstyrelsen kommer att anlägga en vandringsled ut på Stora Harsholmen. Längst ut mot vattnet kommer även ett fikabord att placeras. Promenaden ut är oerhört fin. En promenad som kan bjuda på en hel del fåglar. Exempelvis havsörn, fiskgjuse, brun kärrhök och lärkfalk.

-Ta gärna med kikaren. Rovfåglarna kan ge dig fina uppvisningar i luftrummet. Lyssna också efter rördrommen som gömmer sig i vassen under våren och sommaren. Den brummar som när man blåser i en tom glasflaska, berättar Henrik Roos.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer