Fredag 27 maj 2022

Kritik mot bro i Gullspång

Olle Höijer i Gullspång vill att bron över Gullspångsälven rustas upp.

För något år sedan revs bilbron över Gullspångsälven i Gullspångs samhälle. Kvar blev en järnvägsbro som också ger utrymme för gång- och cykeltrafik.

Men Olle Höijer i Gullspång är inte nöjd, skriver Mariestads-Tidningen. Han är kritisk mot att kommunen och Trafikverket inte rustar upp den kvarvarande bron. Trasigt staket, murkna bräder och dålig belysning är brister han påpekat.

-En gångbro ska vara minst två meter bred kan man läsa i Trafikverkets tekniska handbok, men här är den inte mer än 1,45. Det är inte särskilt praktiskt för barnvagnar och rullstolar, säger han till Mariestads-Tidningen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer