Lördag 18 augusti 2018

Sjönära tomter i Otterbäcken

Gullspångs kommun vill erbjuda sjönära villatomter i södra delen av Otterbäcken. En ny detaljplan går nu ut på samråd.

Gullspångs kommun presenterar en detaljplan för villatomter i södra delen av samhället Otterbäcken. Planen omfattar cirka 30 tomter. Samtliga tomter ligger sjönära, mellan väg 26 och Vänern.

Detaljplanen går nu ut på samråd. Den 20 februari hålls samrådsmöte om detaljplanen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer