Lördag 6 juni 2020

Utgrävning vid Hova

En forntida marknadsplats grävs ut norr om Hova i samband med bygget av E20:s nya sträckning.

Länsstyrelsen har beslutat om att göra en arkeologisk utgrävning vid Hova i samband med bygget av E20:s nya sträckning.

Utgrävningen gäller en gammal marknadsplats vid Hovbron, strax norr om samhället Hova.

Vid grävningar i december har konsulten funnit syllgrund till 1700-talsbyggnader samt redskap och andra föremål. Utgrävningen fortsätter under våren.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer