Tisdag 25 september 2018

Habobor vill ha bättre kollektivtrafik

Bättre kollektivtrafik och en ny simhall är några av de saker som invånarna i Habo kommun vill se för framtiden.

Habo kommun har genomfört medborgardialoger för att få in synpunkter inför kommunens arbete med en översiktsplan. Fem sådana träffar är genomförda.

Högt på invånarnas önskelista står bättre kommunikationer. Inte bara till Jönköping, utan också till Mullsjö, Tidaholm och Hjo, uppger tidningen Västgöta-Bladet.

Många medborgare vill också se större satsningar på gång- och cykelvägar. Önskemål som också framkommit från Habobor är såväl simhall som ishall. Dessutom fler lekplatser och trygghetsboende.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer