Fredag 22 januari 2021

Halkan är ett hot mot vården

UNDVIKA. Vården är redan hårt belastad på grund av coronapandemin. Därför kommer nu en uppmaning om att vi ska vara extra försiktiga och undvika halkolyckor.
UNDVIKA. Vården är redan hårt belastad på grund av coronapandemin. Därför kommer nu en uppmaning om att vi ska vara extra försiktiga och undvika halkolyckor.

Halkan orsakar stora problem för vården, som nu uppmanar oss att vara försiktiga och inte ta några onödiga risker.

Snö och halka ställer till det och runt om i Västra Götaland har många patienter till och med fått opereras akut på grund av halkolyckor den senaste tiden.

– Vi måste kunna behandla operationskrävande skador men också vårda inneliggande patienter. Det är rejält ansträngt på grund av pandemin men än så länge klarar vi att ta hand om patienterna. Sjukhuspersonal på alla enheter gör en jätteansträngning för att mäkta med detta. Men vi vill inte att det här höga inflödet av halkolyckor ska fortsätta, det kan slå undan fötterna på pandemivården, säger Mattias Ahlinder, läkarchef och medicinskt ansvarig på ortopeden på Södra Älvsborgs sjukhus, till VGR Fokus.

Vanligaste skadorna

Samtidigt som läget är ansträngt, så kan Mattias Ahlinder också avslöja vilka halkrelaterade skador det vanligtvis rör sig om.

– Absolut vanligast är handledsbrott, brutna fotleder, skador på axlar och höftledsbrott. Särskilt många äldre hinner inte ta emot sig och bryter höften istället, säger han och levererar samtidigt några av sina bästa råd.

– Var försiktig. Undvik att röra dig där det är halt och använd broddar och liknande hjälpmedel. Har du ansvar för trappor, gångar och trottoarer, se till att de är snöfria och grusade.

Fakta: Tänk på detta när du är ute

* Fundera om du överhuvudtaget måste gå ut när det är halt.

* Använd broddar som täcker hela foten och ha rejäla skor.

* Ta korta steg och sätt ner hela foten.

* Gå inte med händerna i fickorna utan du måste kunna flaxa med armarna om du är på väg att tappa balansen.

Källa: Umeå Universitet

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet