Måndag 21 september 2020

Halverad arbetslöshet bland unga

Arbetslösheten fortsätter sjunka i Västra Götaland. Foto: Arbetsförmedlingen
Arbetslösheten fortsätter sjunka i Västra Götaland. Foto: Arbetsförmedlingen

Trenden med att arbetsmarknaden är starkare i Västra Götaland än i riket fortsätter. För ungdomarna 18–24 år är minskningen i länet markant: från 9,7 till 8,2 procents arbetslöshet. På fyra år innebär det en halvering av ungdomsarbetslösheten.

Arbetslösheten i Västra Götaland fortsätter minska. I slutet av juli var den  6,4 procent, jämfört med 6,6 procent för ett år sedan. Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen var 52 606 personer.

Antalet arbetslösa födda inom landet har minskat påtagligt med 2 485 personer medan de födda utanför Sverige har ökat med 2 139 personer det senaste året. Det beror främst på att många av de flyktingar som kom till landet hösten 2015 nu har skrivit in sig på Arbetsförmedlingen.

– Högkonjunkturen gör att många jobb skapas i Västra Götalands län och det gynnar många grupper. Men det är naturligt att det tar tid att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden när man kommer från ett annat land, säger Michael Leufkens, marknadsområdeschef för Arbetsförmedlingen i Nordvästra Götaland.

Många ingångsjobb – men inte i glesbygden

I länet skapas många ingångsjobb inom privat och offentlig tjänstesektor nu. Det märks i statistiken där ungdomsarbetslösheten sjunker kraftigt.

På de senaste fyra åren har antalet arbetslösa mellan 18 och 24 år halverats i länet. Men Västra Götalands län är stort och det finns kommuner vars siffror går åt motsatt håll, i Åmål och Gullspång är ungdomsarbetslösheten över 20 procent.

– Glesare befolkade områdena har inte den typen av ingångsjobb för ungdomar. De gamla tiderna då unga kunde gå ner till ”bruket” och få ett jobb samma dag är förbi. Vi ser att utbildning är nyckeln till jobb. I många fall betyder en gymnasieexamen att många dörrar öppnas på arbetsmarknaden, säger Michael Leufkens.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer