Fredag 7 augusti 2020

HD: Lärares ingripande mot en elev var inte kränkande

Högsta domstolens dom ger Lidköpings kommun rätt i den uppmärksammade soffincidenten
Högsta domstolens dom ger Lidköpings kommun rätt i den uppmärksammade soffincidenten

Högsta domstolen fastställer hovrättens dom gällande den uppmärksammade ”soffincidenten” vid en skola i Lidköpings kommun där en lärare tog ett grepp om en elev och lyfte hen ur en soffa. Domen ger kommunen rätt då slår fast att det inte var en kränkning i skollagens mening och att kommunen inte är skadeståndsskyldig.

Skolinspektionen begärde att Lidköpings kommun skulle betala skadestånd till en elev sedan en lärare tagit ett grepp om elevens nacke och arm för att lyfta honom ur en soffa. Händelsen inträffade hösten 2017 och både tingsrätt och hovrätt gick på kommunens linje. Men barn- och elevombudet begärde att Högsta domstolen skulle pröva fallet då man ansåg att det saknades klargörande praxis kring när ett sådant ingripande är tillåtet enligt skollagen.

HD:s bedömning är att ett grepp om en elevs nacke i regel utgör en kränkande behandling men att såsom det utfördes i det aktuella fallet var det mycket kortvarigt och anpassat för situationen.

Uppnådde syfte

Enligt HD: domen var greppet som läraren tog om elevens arm och nacke var kortvarigt, milt och lugnt och avslutades omedelbart när eleven kom upp i stående position. Detta kan inte ha orsakat mer än ett högst tillfälligt obehag.

”Det uppnådde omedelbart sitt syfte att få slut på ordningsstörningen i en situation när eleven inte lydde de uppmaningar han fått om att resa sig från soffan. Det var därför inte fråga om någon kränkande behandling i skollagens mening”, skriver HD.

Skiljeaktig mening

Var och en av parterna ska stå för sina rättegångskostnader då HD anser att Skolinspektionen (BEO) haft skälig anledning att få tvisten prövad.

Högsta domstolen var oenig i sin dom. Två justitieråd var av skiljeaktig mening och anser att det har varit fråga om kränkande behandling i skollagens mening.

På Lidköpings kommun är man nöjda med domen.

” Vi har från början ställt oss bakom lärarens agerande och gjort bedömningen att det som hänt inte kan vara kränkande behandling i skollagens mening. Med all respekt för att eleven upplevt den här händelsen som obehaglig och kränkande så menar vi ändå att en lärare måste ha möjlighet att ingripa fysiskt vid en sådan här ordningsstörning där eleverna inte lyssnar på muntliga tillsägelser. Nu har vi fått det bekräftat, och det är vi naturligtvis nöjda med ”, säger Mario Melani, ordförande i barn- och skolnämnden, i ett pressmeddelande.

Domen som kommit bidrar till att tydliggöra omfattningen av lärarnas tillsynsplikt, enligt kommunens jurist på barn- och utbildningsförvaltningen Maria Westh:

”Under tiden som eleverna vistas i skolan kan deras vårdnadshavare inte utöva den tillsynsplikt som de i vanliga fall har för sina barn. I lagstiftning och praxis har tidigare tydliggjorts att skolpersonal har en speciell ställning genom att skolan övertar en del av det här ansvaret under skoltid. I det ingår en möjlighet att ingripa fysiskt för att bland annat säkerställa ordningen i skolan. Nu har Högsta domstolen gett oss ytterligare vägledning i hur vi ska tolka det här ansvaret och gränserna för det. Det är något som hela lärarkåren kommer att ha nytta av.”

Lång process

Läraren själv har uttryckt sin lättnad över domslutet i en intervju med tidning NLT:

– Nu känns det väldigt, väldigt skönt och kunna lägga detta bakom sig efter 2,5 år. Och att man faktiskt får göra lite för att upprätthålla ordningen i skolorna. Om domen blivit tvärtom hade det inte varit bra signal till övriga lärar-Sverige, säger Sören Claesson till NLT om den vägledande domen.

Gunilla Kindberg är barn- och skolchef i Lidköpings kommun.

” Det här har varit en långdragen process, men vi är ändå glada att vi tog ställning. Vi har ett stort förtroende för vår lärarkår. I det här fallet bedömde läraren att detta var bästa sättet att lösa den uppkomna situationen, och jag tycker att det är viktigt att vi inte utan vidare bara ger efter när den bedömningen ifrågasätts. Lärare idag hamnar ofta i svåra situationer där de på mycket kort tid måste bestämma sig för hur de ska agera. Jag vill att vår personal ska både vilja och våga kliva fram och agera när det uppstår ordningsstörningar på skolorna, och ur det perspektivet är jag mycket nöjd med utfallet i den här domen.”

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer