Söndag 19 augusti 2018

Helena Jonsson blir landshövding

Förra LRF-ordföranden Helena Jonsson blir ny landshövding i Jönköpings län. Därmed hoppar hon av sin kandidatur till riksdagen för Centerpartiet.

Helena Jonsson förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Jönköpings län gäller från och med den 15 januari 2018 till och med den 14 januari 2024.

– Jag ser det som ett hedersuppdrag att få verka som landshövding i Jönköpings län, säger Helena Jonsson. Det är verkligen ett viktigt jobb som länsstyrelsen gör och som innefattar prioriteringar och avvägningar mellan olika samhällsintressen för att nå en hållbar utveckling såväl miljömässigt, ekonomiskt som socialt.

Helena Jonsson är född 1965. Hon är lantmästare och var under åren 2011 till 2017 förbundsordförande för LRF. Hon utsågs 2013 till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Det är verkligen glädjande att Helena Jonsson blir ny landshövding i Jönköpings län, säger Anneli Wirtén, länsråd och vikarierande landshövding. Hon har tidigare suttit i vårt insynsråd och känner väl till arbetet på länsstyrelsen.

– Hon är mycket kompetent och en uppskattad ledare med god kännedom om vårt län.

Även civilminister Ardalan Shekarabi är nöjd med tillsättningen av Helena Jonsson.

– Det är glädjande att Helena Jonsson tackat ja till uppdraget som landshövding i Jönköpings län. Hon har en bred erfarenhet och kommer med sina ledaregenskaper att vara en tillgång för länsstyrelsen och länet, säger han.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer