Tisdag 3 oktober 2023

Helhetsgrepp kring Björndammen

GREPP. Nu startar snart arbetet med att ta ett helhetsgrepp kring Björndammen i Skara.
GREPP. Nu startar snart arbetet med att ta ett helhetsgrepp kring Björndammen i Skara.

De senaste årens omgestaltning av Skaraborgsgatan och stationen kommer nu att krönas med ett helhetsgrepp kring beläggning, belysning, plantering och trafiksäkerhet vid Björndammen.

Syftet med ombyggnationen är att skapa en tryggare, snyggare och mer tillgänglig gestaltning.

– Vi vill skapa en enhetlighet runt hela Björndammen, med ett större genomflöde av människor, säger planarkitekt Anders Aubry.

Överlag kommer belysningen förbättras med några extra belysningsstolpar och ljuspollare. Det blir ny plattläggning på en del av platsen och fler ledstråk. Cykelparkeringen bakom pizzerian flyttas ut något för att ge en öppnare och ljusare placering.

– Det känns bra att ta tag i denna centrala miljö och utforma platsen så att den blir både tryggare och snyggare, säger Sture Nilsson, ordförande i nämnden för Service och teknik.

Som en skogstjärn

Även gestaltningen kring själva dammen ses över. Där kommer de grusade gångvägarna att plattsättas. Nya rostfärgade planeringslådor för växter placeras med lite mellanrum så att man kan gå fram till dammen på ett par ställen.

– Vi vill göra Björndammen mer tillgänglig för barnfamiljer att vistas vid och även underlätta för barnen att komma ända fram till kanten på dammen och få doppa fingrarna i vattnet. Vi vill ge en känsla av natur mitt i staden, lite som en skogstjärn omgiven av höga träd, säger planarkitekt Anders Aubry.

Byggstarten närmar sig

Arbetena delas in i fem etapper där byggstarten på den första delen beräknas till tidigast slutet av februari. Tidpunkten har att göra med hur väderförhållandena ser ut, något man får ta extra hänsyn till då arbetet görs mitt i vintern. De två följande etapperna sker till viss del parallellt under våren och de två sista görs efter sommaren.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Tores gamla mack blir byggnadsminne Kläder för små och stora Dyr fjärrvärme i Falköping och Grästorp Ingen ersättning för skador nära skyddad skog Gör dig redo för höst och vinter! Gör sig redo med nya tomter Litterära herrgården väcktes ur glömskan Så tar sig ditt barn säkert till skolan själv Världsläget styr även modet Katja föreläser om självskadebeteende och ätstörningar