Torsdag 30 mars 2023

Hjo och Gullspång bäst på att förebygga suicid

Många av kommunerna i Västra Götaland saknar viktiga insatser som kan förebygga suicid. Sämst är situationen i Skara och Skövde. Samtidigt är kommunerna Hjo och Gullspång bland de bästa i Sverige. Det visar årets kommunbarometer gjord av organisationen Suicide Zero.

Under 2021 var det 260 personer som tog sina liv i Västra Götaland. För att undersöka kommunernas arbete i att förebygga suicid skickade Suicide Zero ut en enkät till landets kommuner med frågor rörande utbildning av personal, insatser i skolan och åtgärdandet av risker i den fysiska miljön.

Av totalt 48 svarande fick sju kommuner rött ljus då de saknar viktiga förebyggande insatser, 37 kommuner fick gult ljus då de har insatser som dock behöver utvecklas, och fyra kommuner fick grönt ljus, vilket innebär att dessa kommuner har goda insatser för att förebygga självmord.

– Tyvärr visar vår undersökning att flertalet kommuner i länet fortfarande saknar viktiga insatser som kan rädda liv. Vi kan konstatera att det sker en viss positiv utveckling. Förutom att fler kommuner har deltagit i undersökningen, ser vi framsteg inom några viktiga områden. Flera har till exempel en kommunal samordnare och nästan alla bedriver någon slags verksamhet för att bekämpa ensamhet bland äldre, säger Marcus Eriksson, regionansvarig för Suicide Zero i Västra Götaland, i ett pressmeddelande.

I årets undersökning ställdes även frågan om kommunerna har vidtagit särskilda åtgärder med tanke på försämrade ekonomiska livsvillkor och osäkerheten i omvärlden. Det är få som har gjort det.

– Det är mer angeläget än någonsin att alla kommuner i Västra Götaland tar krafttag och utvecklar sitt suicidpreventiva arbete. Viktigast av allt just nu är att prioritera och erbjuda stöd till de grupper som redan före pandemin hade en utsatt situation. De som har mindre marginaler och är beroende av samhällets stöd drabbas särskilt hårt av utvecklingen i samhället, säger Marcus Eriksson.

 

 

Hur ser det ut i Skaraborg?

Poängsystemet fungerar på följande sätt:

Över 20 poäng: Grönt ljus. Kommunen har goda förutsättningar för att förebygga suicid

Mellan 10–19 poäng: Gult ljus. Kommunen har insatser på plats men arbetet behöver utvecklas

Under 10 poäng: Rött ljus. Kommunen saknar viktiga insatser för att minska antalet självmord.

 

Hjo kommun – 22

Gullspångs kommun – 20

Lidköpings kommun – 18

Mariestads kommun – 18

Tidaholms kommun – 18

Karlsborgs kommun – 16

Essunga kommun – 15

Götene kommun – 14

Tibro kommun – 14

Töreboda kommun – 12

Falköpings kommun – 12

Grästorps kommun – 11

Skara kommun – 7

Skövde kommun – 5

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet